Polityka prywatności zgodnie z RODO dla Laccery SA

 

1. Wprowadzenie

Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu poinformowanie Użytkowników strony internetowej Laccery SA o tym, jak przetwarzamy dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).

2. Administrator danych

Administratorem danych jest Laccery SA. Wszelkie pytania oraz prośby związane z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail: [info@laccery.com].

3. Cel przetwarzania i podstawa prawna

Przetwarzamy dane osobowe w celu:

 • realizacji zawartych umów,
 • odpowiedzi na zapytania,
 • realizacji obowiązków prawnych ciążących na Laccery SA.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda, realizacja umowy lub prawnie uzasadniony interes administratora.

4. Rodzaje przetwarzanych danych

Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:

 • dane identyfikacyjne,
 • dane kontaktowe,
 • dane związane z realizacją umów.

5. Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa oraz, w niezbędnym zakresie, podmiotom współpracującym z Laccery SA.

6. Okres przechowywania danych

Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami prawa.

7. Prawa osób, których dane dotyczą

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

 • dostępu do swoich danych,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Bezpieczeństwo danych

Laccery SA podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić ochronę przetwarzanych danych osobowych przed utratą, nieuprawnionym dostępem czy innym nieuprawnionym przetwarzaniem.


Zachęcamy do regularnego odwiedzania tej strony w celu śledzenia aktualizacji naszej Polityki Prywatności zgodnie z RODO. Jeśli masz pytania dotyczące tej Polityki Prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem [info@laccery.com].

prywatnosc rodo laccery