Wsparcie projektowe

Współpraca od powstania projektu, po realizację

 

Usługi projektowania odbojnic

 

Opis usługi zarządzania projektem

 

Odbojnice to nie wynik przypadku, ale czasem wieloletniego procesu projektowego. Rozróżniamy tu projekty pierwotne i wtórne.

Do projektów pierwotnych należą te wszystkie inwestycje, jak galerie handlowe, centra logistyczne czy całe fabryki. Nasz zespół menedżerów projektu rozpoczyna swoją pracę już na etapie tworzenia wizualizacji przetargowej. Wskazujemy miejsca narażone na uszkodzenia i proponujemy właściwe rozwiązania, tak aby projektanci mogli poświęcić swój czas na pierwszorzędne rzeczy. W chwili przejścia projektu do realizacji nasz zespół projektuje odbojnice na udostępnionych przez biura architektoniczne rysunkach. W ten sposób powstaje kosztorys projektowy zawierający opisy, jakość i ilość produktów. Kiedy projekt przechodzi do dalszej fazy, czyli do fazy produkcyjnej, współpracujemy z generalnym wykonawcą oraz nadzorem inwestorskim. Jeżeli na tym etapie powstają zmiany, możemy na nie elastycznie reagować i zmienić projekt. To jest też ten etap, w którym możliwe jest znalezienie kosztowo efektywniejszych rozwiązań, czyli np. ustalenie, że w danym miejscu będzie stać maszyna i nie będzie potrzeby chronić ściany, przy której stoi. Całość projektu kończy się montażem, w pełni nadzorowanym przez nasz zespół, przez co odciążamy zleceniodawcę z nadzoru. Po zakończonym montażu proponujemy użytkownikowi nasze usługi serwisowe.

W przypadku wyposażania lub doposażania istniejących obiektów mówimy o projektach wtórnych. Tu współpraca odbywa się zwłaszcza na linii Inwestor-Projektant-Laccery. Podobnie jak w przypadku projektów pierwotnych wskazujemy właściwe miejsca i produkty do należytego spełnienia zadania, czyli ochrony przedmiotów i osób za pomocą odbojnic przemysłowych. Reagujemy na potrzeby inwestora, który wskazuje cel inwestycji. Następnie nasz zespół tworzy projekt i konspekt przyjętych rozwiązań i następuje przejście do fazy produkcyjnej. Nasze ekipy monterskiej są przeszkolone i posiadają odpowiednie uprawnienia, żeby przeprowadzić montaż w trakcie trwającej produkcji w obiekcie, niezależnie czy to jest produkcja spożywcza, chłodnie, produkcja chemiczna, czy wreszcie taka, która pozwala na montaż tylko poza godzinami funkcjonowania fabryki.

W przypadku obu projektów zajmujemy się także produktami komplementarnymi. Dotyczy to między innymi balustrad schodowych, wiat parkingowych dla rowerów oraz dla miejsc palących, systemów zabezpieczających przed upadkiem z wysokości, systemów wygrodzeń przemysłowych, a także systemy wizualizacji technicznej. Wyszukujemy na rynku najlepsze rozwiązania i oferujemy je wraz z montażem.