Standardy wykonania

Jakość produktów, zgodność z normami

 

Wykończenie powierzchni

 • ocynk bez dodatków
 • ocynk z pasami z trudnościeralnej folii odblaskowej (czerwona, czarna, żółta, niebieska, biała)
 • dowolny kolor RAL bez dodatków
 • dowolny kolor RAL z pasami z trudnościeralnej folii odblaskowej (czerwona, czarna, żółta, niebieska, biała)
 • ocynk z dowolną powłoką
 • powłoka zgodna z DIN4844 

 

Sposoby montażu

Nawierzchniowy

Montaż polega na umiejscowieniu elementów we właściwym miejscu, zaznaczenie miejsc koniecznych do wywiercenia, następnie wywiercenie, wpuszczenie kotew stalowych i przykręcenie elementu. Ten sposób montażu jest oferowany jako domyślny, ponieważ jest nie tylko najłatwiejszy, ale i bardzo odporny na działania mechaniczne i pozwala na wymiane elementy w razie silnego uszkodzenia.

Nawierzchniowy ukryty

Montaż polega na umiejscowieniu elementów we właściwym miejscu, zaznaczenie miejsc koniecznych do wywiercenia, następnie wywiercenie, wpuszczenie kotew stalowych i przykręcenie elementu od wewnątrz, następnie zamknięcie elementu zaślepką. Sposób montażu polecany wówczas, gdy istotne są aspekty estetyczne lub brak miejsca na inny rodzaj mocowania.

Podpowierzchniowy

Montaż polega na wpuszczeniu elementu na określoną głębokość w posadzkę, następnie zalanie betonem. To rozwiązanie jest najbardziej odporne na uderzenia, jednak stwarza trudności w przypadku ewentualnej konieczności wymiany.

 

Produkty wykonywane są w oparciu o obowiązujące normy PN, w przypadku ich braku według odpowiednich norm DIN lub EN. W szczególności przestrzegane są następujące normy:

 • PN-74/B-02009 Obciążenia stałe i zmienne
 • PN-76/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obciążenia statyczne i projektowanie
 • PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
 • PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie
 • PN-76/C-81521 Wyroby lakierowane. Badanie odporności powłok lakierowanych na działanie wody oraz oznaczenia nasiąkliwości
 • PN-79/C-81530 Wyroby lakierowane. Oznaczanie twardości powłok
 • PN-80/C-81531 Wyroby lakierowane. Oznaczanie przyczepności powłok do podłoża oraz przyczepności międzywarstwowej
 • PN-88/C-81523 Wyroby lakierowane. Oznaczanie odporności powłok na działanie mgły solnej
 • PN-93/C-81515 Wyroby lakierowane. Oznaczanie grubości powłok
 • PN-93/C-81532 Wyroby lakierowane. Oznaczanie odporności na ciecze. Metody ogólne
 • PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk
 • PN-89/H-92125 Stal. Blachy i taśmy ocynkowane
 • PN-78/M-69011 Złącza spawane w konstrukcjach stalowych
 • PN-91/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony
 • PN-88/B-01808 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady określania uszkodzeń powłok zabezpieczających konstrukcje stalowe i żelbetowe
 • DIN-267 Łączniki mechaniczne
 • DIN-4100 Konstrukcje spawane
 • DIN-4102 Właściwości materiałów budowlanych i elementów budowli w warunkach pożaru
 • DIN-4115 Lekkie konstrukcje stalowe
 • DIN-4844 Oznaczanie miejsc niebezpiecznych
 • DIN-7168 Odchyłki wymiarów elementów gotowych
 • DIN-17440 Stale nierdzewne
 • DIN-17441 Stale nierdzewne. Warunki dostawy dla półfabrykatów walcowanych na zimno
 • DIN-18202 Tolerancje w budownictwie
 • DIN-18360 Roboty konstrukcji metalowych
 • DIN-50976 Ochrona korozyjna; cynkowanie ogniowe
 • DIN-55928 Ochrona korozyjna konstrukcji stalowych
 • DIN-67530 Powłoki lakierowe. Badania