Dlaczego muszę się rejestrować?

Zachęcamy Państwa do rejestracji, ponieważ chcemy mieć kontrolę nad tym, kto będzie pobierał nasze materiały techniczne.

 

Dlaczego warto się zarejestrować?

Rejestracja pozwala Państwu na dostęp do materiałów technicznych, do przeglądu modeli danego typu produktów oraz do innych, pomocnych dokumentów. Są to przede wszystkim rysunki CAD, karty techniczne wyrobu, certyfikaty, deklaracje zgodności, przegląd wymiarów, testy zderzeniowe i wiele innych.
Jeżeli nie chcecie się Państwo rejestrować, wystarczy wysłać wiadomość e-mail z prośbą o udostępnienie zasobów technicznych dla wybranych produktów.

 

Czy mogę nie uzyskać dostępu lub dostęp wcześniej przyznany może być odwołany?

Taka sytuacja może mieć miejsce, kiedy pracownik firmy stwierdzi nadużycia. Do takich nadużyć należy podawanie fałszywych danych lub działanie na szkodę firmy.

 

Czy rejestrując się będę otrzymywał reklamy?

Nie, zapisanie się w celu uzyskania dostępu do zasobów technicznych nie oznacza, że będą Państwo otrzymywać reklamy. Jedynie może się zdarzyć, że pracownik firmy skontaktuje się z Państwem w celu potwierdzenia danych rejestrowych.

 

Czy mogę się wyrejestrować?

Tak, w każdej chwili wysyłając do nas e-mail z prośbą o wypisanie z listy użytkowników.