Ograniczniki wysokości

Zabezpieczenie przestrzeni i prowadnic bram przed nieopuszczonymi masztami

 

 

Opis produktu 

Ograniczniki wysokości pozwalają zmniejszyć uszkodzenia powstałe wskutek nieopuszczone masztu wózka widłowego. Przydają się także tam, gdzie z powodu wysokości elementów podwieszonych, jak np. instalacje PPOŻ lub kanały klimatyzacyjno-wentylacyjne, konieczne jest ograniczenie dostępu.

W zależności od rodzaju chronionej bramy czy obszaru, do wyboru są ograniczniki podwieszane lub wolnostojące, zwane odbojnicami bramowymi. Pierwsze są prostym i ekonomicznym rozwiązaniem, które pozwalają kierowcy ustalić, czy jego wysokość dopuszcza przejazd. Drugie, konstrukcje samodzielne, przeznaczone są do zadań specjalnych. Ich rola to powstrzymanie wózka, żeby nie mogło dojść do uszkodzeń. To rozwiązanie jest szczególnie wtedy przydatne, kiedy brama jest technicznie zaawansowana (bramy szybkobieżne, bramy PPOŻ, bramy termo), których uszkodzenie mogłoby doprowadzić do kosztownego przestoju.

 

Przykładowe zastosowania

   

 

Dane techniczne

Dostępne średnice 80mm - 100mm
Dostępne wysokości do 6000mm
Klasy wytrzymałości 0-7
Montaż Nawierzchniowy lub do zabetonowania
PN-ISO 7253 0mm po 250h
PN-EN ISO 2409 Gt0
Grubość powłoki 80-140µm
Wytrzymałość temperaturowa -80°C - 95°C

 

Więcej danych technicznych znajduje się w Karcie Technicznej Produktu.

 

Warianty

Wysięgnik ocynkowany z podwieszanym ogranicznikiem, standardowa szerokość ograniczenia 2m

CM.OWYB

Ogranicznik podwieszany z łańcuszkami, standardowa szerokość ograniczenia 2m

CM.OWY

Odbojnica bramowa wolnostojąca dla otworu bramowego

CM.OWYD

Odbojnica bramowa dla otworu bramowego z podparciem

CM.OWYS