Montaż i serwis produktów

Profesjonalny montaż odbojnic i usługi serwisowe

 

Montaż odbojnic przemysłowych Kraków

 

Opis usługi montażu 

Odbojnice Laccery są dostarczane z instrukcją montażu, co umożliwia samodzielną ich instalację. W razie potrzeby nasza firma dysponuje kilkoma zespołami montażowymi, którzy w profesjonalny sposób dostarczą, wymierzą i zamontują zakupione produkty.

Montaż może być wykonany na posadzce betonowej ale także na asfalcie czy kostce betonowej.

W przypadku posadzek betonowych zalecamy użycie kotew segmentowych do średnich i dużych obciążeń, np. firmy Hilti. Posadzka powinna być wolna od pęknięć. Ewentualne spadki posadzki wyrównywane są podlewką z zaprawy maszynowej. Stosowanie podlewek jest także zalecane w przypadku miejsc, w których może gromadzić się woda lub woda z solą drogową (np. w garażach podziemnych). Zapobiega ona penetracji wilgoci. Następnie śruby zabezpieczane są specjalnym smarem zapobiegającym powstawaniu korozji na gwincie oraz zakrywane są kapturkiem z tworzywa sztucznego.

W razie konieczności montażu odbojnic na asfalcie używa się specjalnych kotew z tulejką do asfaltu Toge. Tuleja osadzana jest na klej dwuskładnikowy w wywierconym otworze w asfalcie. Odbojnice następnie są montowane przy pomocy śrub maszynowych do tulei. Asfalt znajdziemy przede wszystkim tam, gdzie znajdują się drogi komunikacyjne przy centrach logistycznych i dyskontach a także w obrębie dróg publicznych. Montaż na kotwy Toge gwarantuje należytą jakość.

Trochę inaczej wygląda montaż na kostce betonowej. Z uwagi na to, że kostka jest luźno ułożona na podbudowie składającej się z piasku i tłucznia, mocowanie się do niej nie sprawdzi się i przy uderzeniu w odbojnicę zostanie ona wyrwana. Konieczne jest zastosowanie kotwienia na tzw. kotwicę. W tym celu wpuszcza się pręt gwintowany na taką głębokość przez kostkę w podbudowę, że zastosowany klej montażowy utworzy czop w warstwie tłucznia. Po związaniu się kleju można dokręcić nakrętki.

Montaż wymaga nie tylko użycia wiertarki i klucza pneumatycznego, ale także podstawowej wiedzy z geodezji. Często bowiem odbojnice czy bariery montowane są po łuku czy też w odpowiednich odstępach od obiektów chronionych. Bardzo łatwo tu o błąd położenia. Właściwe ustawienie produktów należy rozpocząć od wymierzenia i zaznaczenia geometrii przebiegu odbojników. Przykładem takich szczególnych ułożeń może być zrealizowana przez Laccery Galeria Katowicka w Katowicach, w której bariery wyznaczają kręte drogi przejazdu na parkingu wielopoziomowym, czy też Galeria Renoma we Wrocławiu, gdzie wzdłuż zaokrąglonego ślimaka wjazdowego zamontowane zostały separatory gumowe, pełniące rolę krawężnika.

Wreszcie montaż oznacza też sprzątanie. Nasza firma dysponuje ekipą sprzątającą, która po montażu zajmuje się przywróceniem miejsca do stanu pierwotnego, tak jakby nigdy montażu nie było. Jest to szczególnie istotne wtedy, kiedy odbojnice montowane są w ostatniej fazie projektu budowlanego, kiedy na parkingu znajduje się nie tylko warstwa żywicy, ale także znaki poziome w postaci linii wyznaczających miejsca parkingowe.

  Kotwy Toge

Kotwy do dużych obciążeń Toge

 

Opis usługi serwisowej

Laccery oferuje także usługę serwisową polegającą na regularnym przeglądzie zainstalowanych odbojnic. Odbojnice w wyniku uderzeń czy oddziaływania agresywnych czynników mogą ulec z czasem uszkodzeniom. Dlatego zalecamy, żeby eksploatowane produkty podlegały przeglądom dwa razy do roku. Czasem wystarczy dokręcić luźną nakrętkę, czasem wystarczy zaprawka odrapania farby, czy wreszcie odświeżenie taśm odblaskowych.

Nasze produkty sprzedawane są z instrukcją konserwacji, która zawiera wszystkie informacje odnośnie właściwych środków pielęgnacji oraz częstotliwości dokonywania przeglądów. W ten sposób użytkownicy mają możliwość dokonywania konserwacji we własnym zakresie.