Strona "dla Akcjonariuszy" dzieli się na część otwartą i część zamkniętą, do której dostęp mają tylko Akcjonariusze posiadający dane dostępu. Z uwagi na to, że jesteśmy prywatną Spółką, nie notowaną na rynkach regulowanych, ograniczamy dostęp do informacji, których publiczne ujawnienie mogłoby niekorzystnie wpłynąć na Spółkę. Dla potencjalnych Inwestorów udostępniamy utajnione informacje na każdorazowe zapytanie.  

 

Ogłoszenia publiczne

Ogłoszenia 

31.12.2020 Ogłoszenie do złożenia akcji w siedzibie Spółki V pobierz
30.11.2020 Ogłoszenie do złożenia akcji w siedzibie Spółki IV pobierz
30.10.2020 Ogłoszenie do złożenia akcji w siedzibie Spółki III pobierz
30.09.2020 Ogłoszenie do złożenia akcji w siedzibie Spółki II pobierz
31.08.2020 Ogłoszenie do złożenia akcji w siedzibie Spółki I pobierz

 

Ogłoszenia niepubliczne

Dane podstawowe i finansowe

  Akcjonariat Spółki Laccery SA pobierz
30.01.2021 Wynik finansowy za rok 2020 pobierz
30.01.2020 Wynik finansowy za rok 2019 pobierz
30.01.2019 Wynik finansowy za rok 2018 pobierz
     

 

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy - Wezwania

17.01.2020 Projekt WZA - podwyższenie kapitału i zmiany w Radzie Nadzorczej pobierz